Tävlingsregler

  • Varje team består av 3 medlemmar. Om någon av teamets medlemmar ej kan närvara vid någon tur får teamet istället ta in en ersättare.
  • Man får max använda sig av 6 st krokspetsar, fördelat hur man vill mellan enkel krok och 3-krok.

Poängräkning

  • Torsk ger           10 poäng
  • Makrill ger           5 poäng
  • Sill ger                 1 poäng ( max 20 sillar ger poäng )
  • Övriga arter ger 10 poäng
  • Totalt vikt             2 poäng / kg ( all fångad sill räknas )

Exempel:

Torkild Strandberg fångar:

3 Torsk ( ger 30 poäng )
42 sill ( ger 20 poäng )
1 Makrill ( ger 5 poäng )
1 Rödspätta ( ger 10 poäng )

Total vikt 17 kg ( ger 34 poäng )

Totalt: 99 poäng

Sen summeras de 3 teammedlemmarnas poäng och vi får fram Teamets totala poäng.

Det teamets som lyckas bäst på turen får 13 poäng och det som lyckas sämst får 1 poäng.

Tävlingsledningen har full rätt att diskvalificera team p.g.a. fusk.

Vid dåligt väder är det kapten som avgör om turen ställs in. Nytt ersättningsdatum meddelas dagen därpå.